Saturday, July 11, 2015

Ulasan Surah AZ-ZUMAR
AZ ZUMAR (rombongan-rombongan).

Surah Az Zumar terdiri atas 75 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah, diturunkan sesudah surah Saba.

Dinamakan “Az Zumar” (rombongan-rombongan) kerana perkataan “Az-Zumar” yang terdapat pada ayat 71 dan73 ini.

Dalam  ayat-ayat tersebut diterangkan keadaan manusia dihari kiamat setelah mereka dihisab, diwaktu itu mereka terbagi atas dua rombongan; satu rombongan dibawa ke neraka dan satu rombongan lagi dibawa kesyurga.  Masing-masing rombongan memperoleh balasan dari apa yang mereka kerjakan didunia dahulu.

Surah ini dinamakan juga “Al Ghuruf” (kamar-kamar) berhubung perkataan “ghuruf” yang terdapat pada ayat 20, dimana diterangkan keadaan kamar-kamar dalam syurga yang diperoleh orang-orang yang bertakwa.


Sumber; 
Khatam terjemahan ayat-ayat Az Zumar (1-75),


.